Kyoto

Foto’s van Kyoto, Japan: o.a. Fushimi Inari Taisha, Bamboo Forest, Kinkakuji Temple, Golden Temple, Higashi Honganji Temple, Pontocho Dori, Kiyomizu-dera temple, Nishiki-market

kyoto kyoto kyotokyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyoto kyotokyotokyotokyotokyotokyotokyotokyotokyotokyotokyoto

Japan Blog